zakłady pogrzebowe
Google Funeralis.pl
WIADOMOŚCI
STOWARZYSZENIA
ARCHIWUM
NOWOŚCI WYDAWNICZE
usługi pogrzebowe
Administrowanie cmentarzami - nowe przepisy
Administrowanie cmentarzami - nowe przepisy

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 roku (weszła w życie 31 grudnia 2006 r.; Dziennik Ustaw 2006 nr 249 poz. 1827) zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych ustaw, osoby z wykształceniem średnim mogą ubiegać się o uzyskanie licencji zarządcy nieruchomościami, a zatem o pełnienie funkcji administratorów cmentarzy...

Dotychczas o licencję zarządcy nieruchomości ubiegać się mogły osoby spełniające następujące warunki:
Zgodnie z art. 187 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
I. Osoba fizyczna może złożyć wniosek o nadanie licencji zawodowej zarządcy nieruchomości.
Licencję zawodową nadaje się osobie, która:
1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2. nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za przestępstwa skarbowe oraz za inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód,
3. posiada wykształcenie wyższe,
4. ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami,
5. odbyła praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami,
6. przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin uprawniający do otrzymania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.
II. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami.
III. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego może otrzymać licencję zawodową zarządcy nieruchomości po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 1 oraz po wykazaniu się biegłą znajomością języka polskiego.

ZMIENIE ULEGŁ PUNKT 3. i zgodni z ustawą brzmi on następująco:
"Osoby z wykształceniem średnim mogą ubiegać się o nadanie licencji zawodowej odpowiednio w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami, pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego, którego program został uzgodniony z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, oraz jeżeli złożą wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 grudnia 2007 r. W przypadku osób z wykształceniem wyższym ukończenie kursu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uznaje się za spełnienie warunku ukończenia studiów podyplomowych, o ile złożą wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 grudnia 2007 r.”.                            

Informujemy Państwa, iż zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dziennik Ustaw z 29 września 1997 r.) od 1 stycznia 2002 r. nie można już formalnie zarządzać nieruchomością bez licencji. Kurs administratora licencji nieruchomości zakończony uzyskaniem licencji przeprowadzają stowarzyszenia zarządców nieruchomości. Natomiast kurs administratora cmentarza przy pomocy Krakowskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości organizuje Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne, Administratorów Cmentarzy i Przedsiębiorców Pogrzebowych (PSKACiPP). Więcej o terminach kursów oraz warunków uczestnictwa na stronie PSKCiPP

KATALOG BRANŻOWY
archiwizajca
Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, załóż konto i dodaj bezpłatny wpis:Jeśli masz już login i hasło, zaloguj się i zarzadzaj swoim wpisem:


...więcej
FIRMY
nagrobki
WIRKUS-producent trumien

Nasz zakład istnieje od 1973 r. i jesteśmy firmą rodzinną.Zajmujemy się głównie produkcją trumien od kilkudziesięciu lat.Z wieloletnim doświadczeniem produkujemy trumny z drewna litego,...

PRODUKTY
trumny
Urna ceramiczna model CU 30
Urna ceramiczna model CU 30 Cena: 244,00 zł brutto

Wiadomości z branży pogrzebowej Targi pogrzebowe Stowarzyszenia pogrzebowe Prawo pogrzebowe Forum pogrzebowe
Zakłady pogrzebowe Usługi pogrzebowe Trumny Urny Kremacja zwłok Akcesoria pogrzebowe