zakłady pogrzebowe
Google Funeralis.pl
WIADOMOŚCI
STOWARZYSZENIA
ARCHIWUM
NOWOŚCI WYDAWNICZE
usługi pogrzebowe
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 2002 r.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 2002 r.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania zasiłków pogrzebowych z tytułu śmierci członków rodziny żołnierza zawodowego.

Na podstawie art. 20 ust. 3b ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zasiłek pogrzebowy z tytułu śmierci członka rodziny żołnierza zawodowego wypłaca się na pisemny wniosek osoby, która pokryła koszty pogrzebu, zwanej dalej „osobą uprawnioną”.
2. Wniosek powinien w szczególności wskazywać stopień pokrewieństwa lub powinowactwa między żołnierzem zawodowym i członkiem rodziny żołnierza zawodowego, którego koszty pogrzebu pokryto.
3. Zasiłek pogrzebowy z tytułu śmierci członka rodziny żołnierza zawodowego wypłaca się na podstawie decyzji dowódcy jednostki wojskowej właściwego, na podstawie odrębnych przepisów, w sprawie wypłaty należności pośmiertnych żołnierzowi zawodowemu.
§ 2. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu członka rodziny żołnierza zawodowego przez więcej niż jedną osobę uprawnioną wypłaca się tylko jeden zasiΠek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy.
§ 3. 1. Jeżeli osobie uprawnionej przysługuje również zasiłek pogrzebowy na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Społecznych albo innych przepisów szczególnych, osoba ta pobiera w pierwszej kolejności zasiłek pogrzebowy na podstawie tych przepisów, a jeżeli jest on niższy od zasiłku, o którym mowa w § 2 — odpowiednie wyrównanie.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku pogrzebowego przysługującego z tytułu śmierci członka rodziny będącego żołnierzem, z prawem do zasiłku pogrzebowego przysługującym z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu zmarłego żołnierza.

Pełny tekst rozporządzenia w załączniku (poniżej).

KATALOG BRANŻOWY
archiwizajca
Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, załóż konto i dodaj bezpłatny wpis:Jeśli masz już login i hasło, zaloguj się i zarzadzaj swoim wpisem:


...więcej
FIRMY
Zakład Usług Pogrzebowych REQUIEM-PIĄTEK

Zakład Pogrzebowy o nazwie REQUIEM mieszczący się w centrum miasta przy ul. Bernardyńskiej 7 powstał w roku 1990. Od samego początku prowadzę go wraz z żoną Anną. Do pomocy zatrudniamy 4...

PRODUKTY
trumny
Sprzątanie po zmarłym zgonie samobójstwie zabójstwie
Sprzątanie dezynfekcja pomieszczeń w których znaleziono ciało po czasie w stanie rozkładu oraz doszło do zdarzeń: † Zgon naturalny †...

Wiadomości z branży pogrzebowej Targi pogrzebowe Stowarzyszenia pogrzebowe Prawo pogrzebowe Forum pogrzebowe
Zakłady pogrzebowe Usługi pogrzebowe Trumny Urny Kremacja zwłok Akcesoria pogrzebowe