zakłady pogrzebowe
Google Funeralis.pl
WIADOMOŚCI
STOWARZYSZENIA
ARCHIWUM
NOWOŚCI WYDAWNICZE
usługi pogrzebowe
Dwumiesięcznik Memento: konferencja nt. ustawy pogrzebowej
Dwumiesięcznik Memento: konferencja nt. ustawy pogrzebowej
Podstawę prawną konferencji stanowiły: założenia Ministerstwa Zdrowia do nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w zakresie zagadnień należących do tego resortu, pomocniczo „ustawa z 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych” oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków ludzkich, który ma być w najbliższych tygodniach przekazany do konsultacji społecznych.

Otwierając obrady prezes Salski przedstawił tło resortowych prac nad nowym prawem funeralnym. „Materia, którą reguluje ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych, należy do kompetencji Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Infrastruktury. Trzeba więc będzie powołać międzyresortową komisję do prac nad nową ustawą i to jest zadanie dla Ministra Spraw Wewnętrznych, który jest w randze wicepremiera” – wyjaśnił Salski.

Założenia Ministerstwa Zdrowia do nowej ustawy funeralnej omówiła mecenas Aneta Drosik. Stwierdziła m.in., że to właśnie do resortu zdrowia należy uregulowanie kluczowych dla branży kwestii, tj. definicji poszczególnych pojęć, spraw związanych z postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, międzynarodowym transportem, kremacją itd. W pierwszej części swojego wystąpienia omówiła i oceniła dotychczasowe, funkcjonujące od ponad 50 lat regulacje, krytycznie odnosząc się do wielu unormowań i wad, choćby w postaci braku definicji istotnych dla branży pojęć, np. utrwalanie zwłok, dom pogrzebowy. Prelegentka większą część wykładu poświęciła na przedstawienie, w oparciu o materiały Ministerstwa Zdrowia, zagadnień należących do tego resortu wymagających zmian w nowej ustawie. Poszczególne fragmenty jej wystąpienia przerywane były komentarzami z sali świadczącymi o kontrowersyjności niektórych rozwiązań. Najbardziej radykalnie zabrzmiał głos Mariana Kolczyńskiego, który obawia się, że po raz kolejny próbuje się starą ustawę poprawić. „To musi być nowa ustawa. W „starej” nie uregulowano wielu istotnych zagadnień. Unormowania wymagają stosunki prawne pomiędzy zarządem cmentarza, a krewnymi zmarłego w zakresie praw do grobu, ekshumacji, zagadnień regulujących stosunki prawne pomiędzy zarządem cmentarza, a podmiotami gospodarczymi wykonującymi swoją działalność na terenie cmentarza i wiele innych - mówił. A co z procesem kremacji, z definicją tego pojęcia i warunkami jej przeprowadzenia? – pytał retorycznie Kolczyński.

Debata na dobre rozgorzała w drugiej części konferencji, w której to jej uczestnicy zgłaszali swoje uwagi do zaprezentowanych założeń oraz postulaty, które branża powinna zgłosić legislatorom opracowującym nową ustawę. Najbardziej konkretna była propozycja Mariana Kolczyńskiego dotycząca ustalania cen za miejsca na cmentarzach. „Proponuję przywrócić w nowej ustawie wykreślony w maju 1989 r. ustęp 3 w art. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych o treści: „za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych zarządy cmentarzy pobierają opłaty. Zasady ustalania opłat określają w stosunku do cmentarzy komunalnych, rady gmin, a w stosunku do miejscowości na prawach powiatu, rady miast, a w stosunku do cmentarzy wyznaniowych, właściwe władze kościelne.” Zdaniem administratora z Włocławka należy zdecydowanie zezwolić na funkcjonowanie w obrębie cmentarzy „Ogrodów Pamięci”. Zgodzono się, że jedynie cmentarze publiczne, w przeciwieństwie do prywatnych, dają rękojmię ciągłości i należytego prowadzenia. Stanisław Tatar z Pszczyny podniósł konieczność precyzyjnego zdefiniowania pojęcia „mineralizacja”. „Nie może być tak, że określenie czasu mineralizacji zależy od uznania Sanepidu, którego przedstawicieli dowozimy na cmentarz, bo nie mają samochodów” – mówił.

Na konieczność precyzyjnego uregulowania kwestii związanych z zagospodarowywaniem cmentarzy i ich zamykaniem zwracali uwagę, w kontekście obecnych luk w przepisach, Adam Sokołowski i Janusz Kwatera.
Jako że w konferencji uczestniczyło aż i zaledwie 70 przedstawicieli branży, zachęcamy i prosimy Państwa o nadsyłanie swoich uwag i propozycji do założeń Ministerstwa Zdrowia do nowej ustawy. Państwa sugestie przedstawiciele PSF przekażą, w ramach konsultacji społecznych, urzędnikom pracującym nad ustawą. Na uwagi i propozycje czekamy pod adresem e-mail: biuro@stowarzyszeniefuneralne.pl; lub Polskie Stowarzyszenie Funeralne, 02-643 Warszawa, ul. Etiudy Rewolucyjnej 48.

 

Autor: Beata Mróz

Dwumiesięcznik "Memento"

KATALOG BRANŻOWY
archiwizajca
Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, załóż konto i dodaj bezpłatny wpis:Jeśli masz już login i hasło, zaloguj się i zarzadzaj swoim wpisem:


...więcej
FIRMY
nagrobki
Memoria

Zakład pogrzebowy "Memoria" to firma rodzinna z tradycjami i z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem.Świadczymy pełną, profesjonalną, kompleksową i bezgotówkową organizację ceremonii pogrzebowych w...

PRODUKTY
Wiadomości z branży pogrzebowej Targi pogrzebowe Stowarzyszenia pogrzebowe Prawo pogrzebowe Forum pogrzebowe
Zakłady pogrzebowe Usługi pogrzebowe Trumny Urny Kremacja zwłok Akcesoria pogrzebowe