zakłady pogrzebowe
Google Funeralis.pl
Wyszukiwarka produktów

Słowo kluczowe
Podmiot
Grupa
Sortuj po
Kremacja

Firma: "Sepultura" Zakład Usług Pogrzebowych, Grzegorz Nowocień
ul.Świętomarz 1a
27-225 Świętomarz
tel: 041 2722797

Grupa: uslugi
OPIS:

Kremacja to zjawisko stosunkowo nowe w polskich warunkach społeczno-kulturowych. Kremacji poddawany jest bardzo nikły odsetek zmarłych, szacowany na około 2 %. Wynika to z dwóch podstawowych przyczyn – z przyczyn tradycyjnych oraz z małej dostępności tego rodzaju usługi. Choć długo jeszcze będzie przeważał pochówek tradycyjny, to jednak wiele wskazuje na to, że kremacja będzie upowszechniała się w naszym kraju. Decydują o tym przede wszystkim względy higieniczne, a także szczupłość miejsc na cmentarzach. Nie bez znaczenia są również niższe koszta pochówku. Stąd coraz więcej zakładów pogrzebowych w swej ofercie usługowej posiada kremację. Zakład Usług Pogrzebowych "Sepultura" pośredniczy w usłudze kremacji w najbliższych ośrodkach kremacyjnych:

krematorium na nowo otwartym Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie;
krematorium wybudowanym na Warszawskim Cmentarzu Komunalnym - Północnym;
krematorium na terenie łódzkiego cmentarza zarządzane przez firmę H.Skrzydlewska;


Wymagane dokumenty przy zleceniu kremacji to:
oryginał odpisu skróconego aktu zgonu (dokument do wglądu),
zezwolenie na kremację wypełnione przez najbliższego członka rodziny osoby zmarłej
zaświadczenia o pochodzeniu szczątków (przy spopielaniu szczątków)
zlecenia spopielenia składane przez osobę fizyczną lub przez instytucję,
dowód wpłaty za usługę kremacyjną wniesioną na konto danego ośrodka kremacyjnego.

Ciało osoby zmarłej winno być dostarczone do danego ośrodka kremacyjnego w trumnie nielakierowanej, pozbawionej wszelkich ozdób i okuć metalowych wraz z urną na popioły o pojemności 3,5-4 dm3 (litrów).
W trumnie wolno umieścić tylko ciało w ubraniu lub też w prześcieradle albo też w odpowiedniej tunice, przy czym prześcieradło lub tunika są wymogiem stawianym przez ustawodawstwo duńskie i norweskie ze względu na maksymalne ograniczenie emisji spalin. Ubranie lub okrycie ciała jest jednak warunkiem podstawowym i traktowane jest jako przejaw szacunku dla ciała osoby kremowanej.
Spopieleniu nie może zostać poddana osoba z wszczepionym rozrusznikiem serca (powinien być usunięty z ciała w szpitalu). Wymóg ten wynika przede wszystkim z ogólnego zakazu spalania baterii i akumulatorów, a takowe umieszczone są w każdym rozruszniku. Ponadto w eksplodująca bateria może uszkodzić piec kremacyjny i zagrozić bezpieczeństwu operatora. Takie zalecenie wynika z dyrektywy Rady Europy.
W trumnie zakazane jest umieszczanie innych przedmiotów zawierających akumulatory lub baterie, czyli np. zabawek, telefonów komórkowych, materiałów plastikowych, dużych przedmiotów papierowych (np. książek), butelek z płynną zawartością i innych szklanych przedmiotów, elementów metalowych (z wyjątkiem implantów). Wkładanie takich przedmiotów do trumny powoduje jedynie zwiększoną emisję szkodliwych substancji do środowiska. Spalanie plastików powoduje emisję szkodzącą środowisku, może też zakłócić proces kremacji i spowodować zanieczyszczenie popiołu.

Ciało spopielane jest w trumnie w temperaturze sięgającej 1200ºC, w procesie trwającym ok. 90 minut. Urna z popiołami przekazywana jest rodzinie lub organizatorowi pogrzebu wraz z protokółem kremacji. Urny mogą być pochowane w każdego rodzaju grobie tradycyjnym, w grobie urnowym, w kolumbariach (ściennych niszach urnowych). Rozsypywanie prochów zmarłych w Polsce jest nie dopuszczalne.

Wiadomości z branży pogrzebowej Targi pogrzebowe Stowarzyszenia pogrzebowe Prawo pogrzebowe Forum pogrzebowe
Zakłady pogrzebowe Usługi pogrzebowe Trumny Urny Kremacja zwłok Akcesoria pogrzebowe