zakłady pogrzebowe
Google Funeralis.pl
Wyszukiwarka produktów

Słowo kluczowe
Podmiot
Grupa
Sortuj po
Inwentaryzacja cmentarzy

Firma: cmentarze24.pl / KiM-Informacja Przestrzenna
ul.Stanisławskiego 10
51-638 Wrocław
tel: 71 / 723 78 32
fax: 71 / 723 78 23

Grupa: uslugi
OPIS:

Cmentarze-polskie.pl Portal internetowy
Oferujemy przeprowadznie prac inwentaryzacyjnych na cmentarzach, dla których brak aktualnej dokumentacji lub dokumentacja taka jest niekompletna czy też nieaktualna.

Podstawowe elementy naszych prac:

A. Opracowanie mapy inwentaryzacyjnej cmentarza.
Wykonywane przez nas mapy cmentarza opracowywane są na podstawie: prac inwentaryzacyjnych i pomiarowych wykonywanych w terenie, materiałów archiwalnych dokumentujących np. system numeracji miejsc pochówku, innych dokumentów istotnych dla zarządzania cmentarzem. Standardowo mapy te wykonujemy W wersji numerycznej z mozliwością przeglądania i edytowane w bezpłatnych przeglądarkach internetowych. Zapewnia to otwarty standard graficzny .svg do edycji którego nie jest wymagane żadne skomplikowane oprogramowanie. Format ten został również zaimplementowany i skonfigurowany do pracy z aplikacją ® |NET-cmentarz| wersja 1.0
Na mapach inwentaryzujemy:
- miejsca pochówku, wg. klasyfikacji i numeracji ustalonej z Zarządcą, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, - podział na sektory/pola cmentarza, - inne obiekty sakralne,
- budynki i inne budowle nie związane z miejscami pochówku, - drogi, alejki, ścieżki, - roślinność wysoką, - infrastrukturę techniczną, - ogrodzenia, płoty, granice ewidencji gruntów, elementy małej architektury.
Z poziomu opracowanej przez nas numerycznej mapy użytkownicy mają możliwość pozyskania informacji opisowej związanej z ww. obiektami cmentarza.

B. Zebranie danych opisowych obiektów cmentarza.
Standardowo obiektom cmentarza przypisujemy następujące dane:
- nr grobu, nr sektora cmentarza, rodzaj grobu,
- imię i nazwisko osoby zmarłej, datę urodzin i datę zgonu, inne informacje np. o ekshumacji,
- dane opiekuna grobu,
- informacje o opłatach za miejsce pochówku, informacje o rezerwacji lub dzierżawie pola grzebalnego, wykaz wydanych zaświadczeń,
- informacje o zezwoleniach na pochowanie lub przedłużeniu użytkowania.
Na życzenie Zamawiających powyższy zakres informacji może zostać zmieniony.

C. Etapy wdrożenia.
Opracowanie wykonujemy w etapach:
1. Inwentaryzacja danych kartograficznych w postaci: map sytuacyjno-wysokosciowych, ewidencyjnych, dostępnych analogowych (papierowych) planów cmentarzy, zdjęć lotniczych i satelitarnych, innych planów i map dotyczących cmentarza. Powyższe dane standaryzujemy do jednakowego systemu znaków kartograficznych i doprowadzamy do jednakowego stopnia generalizacji i skali. W szczególnym przypadku - braku map źródłowych - przeprowadzamy pomiary uzupełniające (GPS, geodezyjne).
2. Inwentaryzacja danych opisowych z ksiąg cmentarnych, rejestrów zmarłych, danych finansowo księgowych będących w posiadaniu zarządcy cmentarza.
3. Korelacja danych opisowych z kartograficznymi przy obowiązkowym wywiad w terenie, zmierzającym do wykrycia nieścisłości (rozbieżności) pomiędzy danymi umieszczonymi na nagrobkach a ujętymi w księgach cmentarnych. Dodatkowo na zamówienie wykonujemy dokumentację fotograficzną nagrobków i innych obiektów cmentarnych.

Więcej - specyfikacja i metodyka - na stronie www.cmentarze24.pl

Informacje handlowe: tel. 604 514 545

Wiadomości z branży pogrzebowej Targi pogrzebowe Stowarzyszenia pogrzebowe Prawo pogrzebowe Forum pogrzebowe
Zakłady pogrzebowe Usługi pogrzebowe Trumny Urny Kremacja zwłok Akcesoria pogrzebowe